Oproep leden clientenraad

Zorgbureau De Puzzel is op zoek naar nieuwe leden voor de clientenraad. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het kopje clientenraad op deze website. Heeft u interesse om de belangen van onze clienten te behartigen, neem dan contact…