Zorgbureau De Puzzel biedt professionele ambulante begeleiding en verzorging aan cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

De begeleiding en verzorging richt zich op diverse gebieden:

  • Hulp bij dagelijks terugkerende ADL (Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen);
  • Begeleiding bij het aanleren van bepaalde handelingen, bijvoorbeeld zindelijkheidstraining, omgaan met verkeer, bevorderen van sociale vaardigheden;
  • Begeleiding bij het uitvoeren van alledaagse taken met betrekking tot de weekplanning;
  • Inzicht krijgen en omgaan met hun beperking en ontlasting van het gezinssysteem. Dit laatste houdt onder andere in dat Zorgbureau De Puzzel gespecialiseerde begeleiding biedt wanneer ouders niet thuis zijn.

Externe begeleiding kan bestaan uit begeleiding bij bezoek aan een arts of uit ondersteuning bij een zorgvraag op school.

Aan de hand van het gezinsplan van de cliënt en/of de ouders wordt een begeleidingsplan opgesteld met zorgdoelen. De zorgdoelen worden eens per kwartaal geëvalueerd en bijgesteld. Bij de PGB cliënten vanuit de WLZ wordt er gewerkt met een zorgschema. Hierin wordt precies omschreven wat er tijdens het zorgmoment wordt gedaan.

Kortdurende ambulante hulpverlening
De ambulant hulpverlener kijkt samen met de cliënt en overige gezinsleden naar hoe de cliënt het beste in zijn/haar kracht kan worden gezet. Zij gebruikt hierbij verschillende tools om inzicht te verwerven. Praktische haalbare doelstellingen en oplossingsgerichte werkvormen voeren de rode draad in de begeleiding.

Groepsopvang

Zorgbureau De Puzzel biedt groepsopvang aan cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De groepsopvang vindt plaats op woensdagmiddag, zaterdag en tijdens schoolvakanties.

Tijdens de groepsopvang wordt in kleine groepen gewerkt. Het is belangrijk dat er gewerkt wordt aan het bevorderen van sociale vaardigheden, stimuleren van contact met leeftijdsgenoten en begeleiding bij het uitvoeren van ADL (Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen). Wij werken aan doelen waarbij plezier en ontspanning een belangrijk onderdeel is.

Voorbeelden van activiteiten die bij de groepsopvang plaatsvinden zijn o.a. themagericht knutselen (herfst, sinterklaas, etc.), zwemmen, midgetgolf, gezelschapsspelen en speeltuinbezoek. Op verzoek kan er aansluitend op de groepsopvang een avondmaaltijd genuttigd worden.

Eén keer per maand worden er meidenactiviteiten georganiseerd. Een groep van minimaal vier meiden gaat dan een middag creatief aan het werk. Naast plezier wordt er deze middag gewerkt aan sociale vaardigheden en interactie in de groep. Voorbeelden van activiteiten zijn spijkerkunst, houtdecoraties maken en een eigen high tea bereiden.

Logeerhuis De Oplossing

In het monumentale pand van Zorgbureau De Puzzel aan de Zuidzijde Haven 11 in Bergen op Zoom is Logeerhuis De Oplossing gevestigd. Het logeerhuis biedt in en vanuit een huiselijke sfeer de gelegenheid om een weekend te logeren voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Er is plaats voor maximaal acht cliënten.

Professionele begeleiders bieden de cliënt een ontspannen week(end) binnen de zorg en structuur waar de individuele cliënt behoefte aan heeft. Naast het ondernemen van activiteiten, stimuleren van contact met leeftijdsgenoten en het bevorderen van sociale vaardigheden worden de cliënten gestimuleerd op het gebied van zelfredzaamheid, middels het helpen bereiden van de maaltijden en het trainen van de zelfverzorging.

Tijdens vakantieperiodes kunnen cliënten ook terecht bij Logeerhuis De Oplossing.

Het logeerhuis biedt cliënten een ontspannen en veilige plek en ouders worden ontlast in de thuissituatie.

Contact

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Telefonisch via 0164 230 113 of per e-mail: info@zorgbureaudepuzzel.nl