Privacy verklaring

 Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Zorgbureau De Puzzel voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens), dat betekent onder andere dat:

  • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Wij, onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 05-02-2019.

Verzamelde persoonsgegevens
Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. Zorgbureau De Puzzel verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Nakomen van onze wettelijke verplichtingen;
  • Het verlenen van onze diensten;
  • Het nemen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie.

Beveiliging Op pagina’s waar je gegevens invult op onze website maken we gebruik van een SSL-verbinding (Secure Sockets Layer) met versleuteling. 

Dat jouw gegevens versleuteld worden verzonden kun je zien aan het symbool van een gesloten slot of sleutel in de statusbalk van jouw browser. 

Websitebezoek Wanneer je onze website bezoekt ontvangen wij gegevens, zoals bijvoorbeeld cookies. Deze gebruiken wij om meer inzicht te krijgen in onze klanten, onze website en dienstverlening te ontwikkelen en beter aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren. 

Op de website maken wij gebruik van Google Analytics om de werking van de website te kunnen analyseren. Wij gebruiken die gegevens om onze website te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen en om de populariteit van de verschillende onderdelen op onze website te meten. 

Cookies Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies, ook door derden die via ons zijn ingeschakeld. (Lees voor meer informatie onze cookieverklaring.) 

Bewaartermijnen Zodra je de dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. 

Verstrekking aan derden Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze Overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien en aanpassen
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze Overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Vragen Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacy verklaring horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via onze contactpagina. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring Zorgbureau De Puzzel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.