Zorgbureau De Puzzel biedt begeleiding en zorg aan kinderen en (jong)volwassenen met een stoornis of verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Zorgbureau De Puzzel biedt begeleiding en/of verzorging in de thuissituatie of op een andere gewenste locatie. Het werkgebied van Zorgbureau De Puzzel is Regio West-Brabant West, West- Brabant Oost en de provincie Zeeland. U kunt bij ons terecht met een indicatie vanuit de jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en/of een Persoonsgebonden Budget (PGB), vanuit de gemeenten of Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Zorgbureau De Puzzel is gevestigd in het monumentale pand aan de Zuidzijde Haven 11 in Bergen op Zoom. Op deze locatie bieden wij groepsopvang en hebben we de beschikking over een logeerhuis. Logeerhuis De Oplossing biedt logeeropvang aan kinderen en jongvolwassenen tijdens de weekenden en schoolvakanties.

Het laatste nieuws van de Puzzel

Geestelijke
gezondheidszorg

Zorgbureau De Puzzel biedt professionele ambulante begeleiding aan cliënten die een diagnose hebben, zoals Autisme Spectrum Stoornis (ASS), AD(H)D of gedragsproblemen.

Verstandelijke en/of
lichamelijke beperking

Zorgbureau De Puzzel biedt professionele ambulante begeleiding en verzorging aan cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De begeleiding en verzorging richt zich op diverse gebieden.

Volg ons op Facebook!

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij De Puzzel via Facebook