Oproep leden clientenraad

Zorgbureau De Puzzel is op zoek naar nieuwe leden voor de cliëntenraad. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het kopje clientenraad op deze website.

Heeft u interesse om de belangen van onze cliënten te behartigen, neem dan contact op met Sven den Hartigh: 0164 230 113 / info@zorgbureaudepuzel.nl