Kwaliteitskenmerken

Zorgbureau De Puzzel waarborgt haar kwaliteit door het continu evalueren en bijstellen van de kwaliteitskenmerken. De kenmerken zijn gericht op passende zorg, beschikbaarheid en tijdigheid, continuïteit van de zorg, doelmatig, efficiënt, gelijkheid, evidence based zorg, zorgvrager georiënteerd, betrokkenheid van de cliënt, cliëntveiligheid, tijdigheid en toegankelijkheid.

 • Er wordt rekening gehouden met de specifieke eigenschappen en behoeften van de cliënt
 • Deskundigheid staat hoog in het vaandel
 • Wij hanteren geen wachtlijst en zetten de zorg zoveel mogelijk in wanneer u dit het hardst nodig heeft
 • In 90% van de situaties werken we met maximaal 3 begeleiders per gezin, en indien mogelijk minder
 • Wij streven ernaar dat de zorg altijd doorgaat
 • Wij zetten de zorg doelmatig in
 • Iedere cliënt heeft 1 aanspreekpunt waardoor de lijnen kort zijn
 • Wij gaan gelijkwaardig met elkaar om en respecteren elkaar
 • Wij werken professioneel en op basis van methodieken
 • Wij zijn betrokken en persoonlijk en houden regelmatig contact met u over hoe de zorgverlening loopt
 • Cliëntveiligheid staat voorop, wij hebben een systeem waarop wij dit goed monitoren